Eftersom framgång bygger på samarbete

STRABAG Sverige AB bygger och utvecklar främst större husbyggnadsentreprenader och tunnelprojekt. Vi är en svensk organisation med lokal marknadskännedom, men som en del av den internationella STRABAG koncernen har vi tillgång till omfattande tekniskt kunnande och finansiell styrka. Vårt motto TEAMS WORK speglar kärnan i det viktiga i byggbranschen, nämligen arbetet med människor och deras välfungerande samarbete med varandra. Vi uppnår mer för våra intressenter om vi kombinerar våra styrkor, vår erfarenhet och våra idéer. Partnerskapsbaserat arbete bygger på ett förtroendefullt, öppet och konstruktivt samarbete mellan alla inblandade projektpartner.
QUICKLINK

NYHETER

Konsolidering av anläggningsverksamheten och avveckling av husproduktionen
MER
STRABAG Sverige AB bygger bostadsrätter åt Riksbyggen i Haninge
MER
STRABAG Sverige AB bygger ny bussterminal i Haninge
MER
| STRABAG Sverige AB
Konsolidering av anläggningsverksamheten och avveckling av husproduktionen
MER
| STRABAG Sverige AB
Cecilia Pettersson är ny Regionchef på STRABAG Sverige AB
MER
| STRABAG Sverige AB
STRABAG Sverige AB bygger ny bussterminal i Haninge
MER
| STRABAG Sverige AB
Första spadtaget Brf Blicken
MER
| STRABAG Sverige AB
STRABAG Sverige AB bygger bostadsrätter åt Riksbyggen i Haninge
MER
| STRABAG Sverige AB
STRABAG Sverige AB bygger tillsammans med ZÜBLIN Scandinavia AB Trafikplats Akalla, en del av Förbifart Stockholm
MER

FÖRETAGSVIDEO (engelsk)